LENGYEL Menyhért

Falusi idill

Szatíra 3 felvonásban

Személyek:

Telekes, főszolgabíró

Éva, a felesége

Bodnár

Fodor, segédjegyző

Fodorné

Hófehérke, a lányuk

Dr. Füzesi Jenő, ügyvéd

Schwarc Samu, bérlő

Állomásfőnök

Az állomásfőnök felesége

Csibóné

Ida, a lánya

Baradlay Izsó

A tanító

A tanító felesége

A pap

Öreg paraszt

Fiatal paraszt

A kasznár

A kasznár felesége

A képviselő

Járásbíróné

A szakácsnő

Vasúti szolga

Nagy az izgalom Belényesen: a falu „intelligenciája” az állomásfőnök házában várja a kivételesen most itt is megálló gyorsvonatot, amely Telekes főszolgabírót és feleségét hozza haza egy hónapos nászútjukról. Az új fiatalasszony Drezdában nevelkedett, hosszú ideig élt külföldön. Most ismerkedik meg férje falujának pletykás vénasszonyaival és a helyi személyiségekkel. Érkezésüket összekötik a helyi nőegylet újjáalakításával is, amelynek elnökéül – a képviselő javaslatára, akinek szeme előtt már az új választások esélyei lebegnek – nagy lelkesen Telekesnét választják meg.

A látszólagos idillikus környezet azonban komoly személyi és társadalmi bajokat rejt. Szerelmi bonyodalmak, a megüresedett jegyzői állás betöltése körül felsejlő tisztességtelen eljárás, ami a segédjegyző öngyilkosságához vezet, a parasztok emiatt megnyilvánuló és már-már erőszakosságba forduló felzúdulása, a Telekes főszolgabírói kinevezésével összefüggő korrupció gyanúja. Évát is bojkott alá veszi a nőegylet egy félremagyarázott „magyarellenes” megjegyzése miatt. Mindez nagyon elkeseríti a fiatalasszonyt, idegennek érzi itt magát és már a Drezdába való visszautazást fontolgatja. Végül mégis marad, mert két év elteltével a kezdeti idegenkedés elmúlt iránta, barátokra is szert tett, sikerült egy súlyos konfliktust elhárítania, és úgy érzi, jó hatással volt a társaságra is, hiszen a hölgyek egy összejövetelük alkalmával „már Dettlev von Liliencron verseiről, Thomas Mann elbeszéléseiről beszélgettek”.

A darabot a Magyar Színház mutatta be 1909. január 30-án

eredeti cím

Falusi idill

szerző

LENGYEL Menyhért

eredeti nyelv

magyar