LENGYEL Menyhért

Lábán leányai

Játék két részben

Játék két részben.

Személyek:

Izsák

Rebeka, a felesége

Ézsau és Jákób, a fiai

Lábán

Ráchel és Lea, Lábán leányai

József

Gyermekek

Egy őrző angyal és négy angyal

Szomszédok, vendégek Izsáknál és Lábánnál

Szolgák, szolgálólányok, bábaasszony

Ézsau négy vezére

Történik Kánaánban és Háránban, a Gilead hegyén, Izsák házában és szabad tereken.

A mű meglehetős pontossággal – némi kihagyásokkal és összevonásokkal, valamint hozzáköltésekkel – követi az ismert bibliai történetet:

Jákób egy tál lencséért cserében megszerzi Ézsautól az elsőszülöttség jogát és atyját, Izsákot is megtévesztve az elsőszülöttet illető atyai áldást. Ézsau haragja elől anyjának, Rebekának bátyjához, Lábánhoz menekül. Itt ismerkedik meg Lábán fiatalabb lányával, Ráchellel. Kölcsönös szerelem alakul ki köztük és Jákób vállalja, hogy hét évig szolgál Lábánnál, hogy azután Ráchelt feleségül vehesse. A hét év letelik, eközben Jákób igen jó munkát végez és tevékenységével nagymértékben hozzájárul Lábán vagyonának gyarapításához. Ezért Lábán nem akarja még elengedni és csalárd módon Leát csempészi a nászi ágyba, majd amikor Jákób felfedezi megcsalattatását, újabb hét évet szab ki, hogy Ráchellel valóban összeházasodhasson. (A darabban ez kissé másként alakul, itt az első hét év leteltével Lábán csak néhány napot szab, hogy Jákób és Ráchel boldogsága beteljesedhessék.)

Jákob a Lábánnál töltött sok év után egész családjával és „háza népével”, becsületes munkával megszerzett vagyonával isteni parancsra visszaindul hazájába. Ézsau sereggel indulna ellene, hogy megbosszulja a sok évvel azelőtt rajta esett sérelmet, de az Úr közbeavatkozik, Ézsau megváltoztatja szándékát és kibékül Jákóbbal.

A darab hangsúlya Jákób és Ráchel szerelmén van, a kölcsönösen elhangzó szerelmi vallomásokon, egymás szerelmének játékos próbatételein, a kényszerű várakozás megpróbáltatásain. Megjelennek továbbá azok az isteni megnyilatkoztatások is, amelyek Jákóbot arra emlékeztetik, hogy az Úrnak Ábrahámmal és Izsákkal kötött szövetségét neki kell továbbvinnie. Szép jelenetek foglalják keretbe a történetet Izsák és Jákób, Rebeka és Ézsau, Lábán és Lea, Ráchel és Lea stb. párbeszédeivel.

A mű Lengyel Menyhért utolsó darabja, 1963-ban írta. Születésének 100. évfordulóján, 1980-ban a budapesti PEN Clubban részleteket adtak elő belőle.

eredeti cím

Lábán leányai

szerző

LENGYEL Menyhért

eredeti nyelv

magyar